ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਸ਼ਰਤਾਂ

http://pun.1.vrindabg.com ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਗਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ.

2. ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:

<ਉਲ>
 • ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋ;
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;
 • ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼;
 • ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ; ਜਾਂ
 • ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ "ਮਿਰਰ" ਕਰਨਾ.
 • ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ. ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੇਵਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

  3. ਬੇਦਾਅਵਾ

  ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

  4. ਸੀਮਾਵਾਂ

  ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ , ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ. ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ.

  5. ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਰੱਟਾ

  ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

  6. ਲਿੰਕ

  ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ.

  7. ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੋਧਾਂ

  ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

  8. ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੋ.

  9. ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ

  ਬੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਟੂਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.