ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ।

ਵਰਗ ਟੂਬ

ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
It is a term for square pipes and rectangular pipes, that is, steel pipes with equal and unequal side lengths. Nameਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਟਰਿਪ ਸਟਾਇਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟੂਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗ ਟੂਬ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਟੂਬ ਵਿੱਚ